ಕೊರೋನ ಹೆದರದಿರೋಣ

ಕೊರೋನ ಹೆದರದಿರೋಣ – ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ

ಇದೀಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ನವಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ :
ಕೊರೋನ_ಹೆದರದಿರೋಣ
ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ರೂ. 150/-
20-08-2020ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆ ರೂ.105/-
ಅಂಚೆ/ಕರಿಯರ್ ಸೇರಿ ರೂ. 124/-
www.navakarnataka.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *